mintaa - 2008-11-15 15:25:36

Instalacja i konfiguracja Ts-a


Po zainstalowaniu programu należy go skonfigurować. Do prawidłowego działania programu oczywiście niezbędne są mikrofon i słuchawki.

I- Connect - Konfiguracja połączenia

Po uruchomieniu TS-a trzeba skonfigurować połączenie z serwerem. Pierwszy krok to wybranie opcji Connect- z menu Connection. Szczegółowo każda opcja z menu TS-a będzie omówiona w dalszej części tego artykułu.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okienko w którym można wpisać wszystkie dane potrzebne do połączenia z naszym serwerem TSa i dane te zostają zapamiętane. Po pierwsze klikamy prawym przyciskiem myszy na białym polu i z menu wybieramy opcję Add Server czyli dodanie nowego serwera do naszej listy. Potem klikamy na nowo powstałym elemencie pod napisem Servers domyślnie nowy wpis na tej liście nosi nazwę New Server. Następnie w szarym okienku po prawej stronie wpisujemy dane naszego serwera. Nazwa New Server która była na początku zostanie zastąpiona nazwą naszego serwera, od razu po wpisaniu jej w rubryce Label. Jako adres serwera Server Address wpisujemy IP (Dostępne tylko dla członków klanu i sojuszu) i hasło serwera, w Nickname wpisujemy swój nick z przedrostkiem skrótu klanu np. PKZ_mintaa, pod tą nazwą widzą nas inni na liście podłączonych do serwera TS, logujemy się z zaznaczoną opcją Anonymous. Gdy się już połączymy do serwera i będzie admin należy się zarejestrować. Wybieramy Self następnie Register With Server. W nowo otwartym oknie wpisujemy swój login i hasło które potem poiwtarzamy. Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem serwera TS-a to przycisk Registered musi być zaznaczony i wpisany login i hasło użytkownika pod jakim jesteś zarejestrowany na serwerze TSa. Poprawną konfigurację TSa przedstawia poniższy screen.

II- Połączenie z serwerem

Jeśli wszystko jest w porządku to po przyciśnięciu przycisku połączenia Connect powinien pojawić się komunikat o połączeniu z serwerem. W lewej części okna mamy listę kanałów i podkanałów na serwerze TSa oraz listę ludzi podłączonych do serwera. Po prawej stronie informacje o serwerze, a na dole konsola z informacjami i komunikatami serwera.

Jeśli źle wypełniłeś pola Login Name, User Password oraz Server Password nie połączysz się z serwerem TSa i zobaczysz taki komunikat. W takiej sytuacji trzeba sprawdzić czy poprawnie zostały wpisane hasło i nazwa użytkownika. UWAGA: Bardzo częstym błędem jest wpisywanie hasła serwera jako hasło użytkownika !!! Hasła serwera używamy tylko wtedy gdy nie jesteśmy zarejestrowanym użytkownikiem tego serwera, a pole Login Name musi zostać puste !!!III- Ustawienia głosu

Wybieramy zakładkę Settings > Sound Input/OutPut Settings , wyskakuje okno (Sound Setings). Mamy tam do wyboru miedzy innymi zmianę głośności na TS (Output Volume) , metody rozmowy (zwykłe mówienie lub mówienie na klawisz). Osobiście wybieram mówienie przez klawisz Push To Talk dzięki temu, podczas gry nie obciążamy łącza stałym nadawaniem dźwięku . Aby wybrać tą opcje należy kliknąć ( PUSH TO TALK > SET i nacisnąć klawisz, dzięki któremu inni będą mogli nas słyszeć.

IV- Pozostałe opcje

W tym okienku można znaleźć jeszcze kilka ciekawych opcji konfiguracyjnych TSa. Jeśli ktoś ma np. dwie karty dźwiękowe w opcjach tych można ustawić, która karta odpowiedzialna jest za odtwarzanie dźwięku, a która za nagrywanie. Tu również można ustawić buforowanie oraz sterownik z jakiego korzysta TS. Inne ciekawe opcje jakie tu można znaleźć to ustawienia maksymalnej przepustowości naszego łącza oraz przypisanie dźwięków do różnych zdarzeń TS jak np. zalogowanie się użytkownika czy zmiana kanału.


V- Skróty oznaczeń kanałów i użytkowników

Po połączeniu się z serwerem TS-a każdy kanał i każdy użytkownik posiada obok swojej nazwy skróty oznaczające rodzaj kanału lub prawa użytkownika na tym serwerze TS-a.

Kanały:
U - Kanał tymczasowo założony przez użytkownika, po wyjąciu wszystkich z kanału kanał znika
R - Kanał zarejestrowany na stałe na serwerze
D - Kanał domyślny, tylko jeden kanał na serwerze może być domyślny i każdy po wejściu na serwer automatycznie wchodzi na kanał domyślny, chyba że zmienił w ustawieniach swój kanał domyślny na określony
M - Kanał moderowany, tylko użytkownicy mający status administratora lub operatora mogą przydzielać lub odmawiać przesyłania głosu zwykłym użytkownikom
P - Kanał zahasłowany
S - Kanał w którym są lub można tworzyć podkanały

Użytkownicy:
U - Zwykły nie zarejestrowany użytkownik
R - Użytkownik zarejestrowany
SA - Użytkownik posiadający status administratora serwera TS-a
CA - Użytkownik posiadający status administratora kanału
WV - Użytkownik proszący o głos na kanale moderowanym
V - Użytkownik, któremu przyznano głos na kanale moderowanym
O - Użytkownik, któremu przyznano status operatora kanału
AV - Użytkownik, który automatycznie po wejściu na kanał dostanie prawo głosu na kanale moderowanym
AO - Użytkownik, który automatycznie po wejściu na kanał dostanie prawa operatora kanału


VI- Menu TeamSpeak

Czas na opisanie wszystkich opcji, które można znaleźć w menu klienta TS-a.
    Connection

Connect - połączenie z serwerem, wybór połączenia z własnej listy serwerów lub z listy serwerów internetowych
Quick Connect - szybkie połączenie po podaniu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła lub loginu
Disconnect - rozłaczenie połaczenia z serwerem
Server Connection Info - informacje o połączeniu z serwerem
Quit - wyjście z programu TeamSpeak


    Channels

Switch To Channel - przełączenie użytkownika na wybrany kanał
Create Channel - utworzenie nowego kanału
Create Sub-Channel - utworzenie podkanału na wybranym kanale
Edit Channel - zmiana właściwości kanału
Delete Channel - usunięcie kanału lub podkanału
Send Text Message to Channel - wysłanie wiadomości tekstowej do wszystkich na kanale
Send Text Message to All - wysłanie wiadomości tekstowej do wszystkich na serwerze


    Players

Kick Player - kopnięcie użytkownika z serwera
Kick Player (With Reason) - kopnięcie użytkownika z serwera z podaniem powodu kopnięcia
Kick From Channel - kopnięcie użytkownika z kanału
Ban Player - zbanowanie użytkownika na serwerze TSa
Mute/Unmute - włączenie i wyłączenie głosu wybranego użytkownika
Get Connection Info - informacje o połączeniu
Channel Admin - przyznanie prawa administratora kanału
Auto-Operator - przyznanie automatycznego statusu operatora kanału
Auto-Voice - przyznanie automatycznego głosu na kanale moderowanym
Operator - przyznanie statusu operatora kanału
Voice - przyznanie głosu na kanale moderowanym
Send Text Message To Player - wysłanie wiadomości tekstowej do wybranego użytkownika
Server Admin - przyznanie prawa administratora serwera
Allow Registration - umożliwia zrejestrowanie statusów użytkownika na serwerze
Remove Registration - usunięcie wybranego użytkownika z listy użytkowników zarejestrowanych na serwerze


    Self

Away - stan z dala od komputera
Mute Microphone - wyciszenie mikrofonu
Mute Speakers/Headphone - wyciszenie głośników lub słuchawek
Block Whispers - blokowanie szeptów
Channel Commander - stan administratora kanału
Request Voice - prośba o przyznanie głosu
Register With Server - umożliwienie użytkownikowi niezarejestrowanemu zarejestrowania się na serwerze
Admin Register Player With Server - rejestracja nowego użytkownika na serwerze TSa


    Recording

Start Recording - rozpoczęcie nagrywania głosu do pliku wav
Stop Recording - zakończenie nagrywania


    Info

Server Connection Info - informacje o połączeniu z serwerem
Local Connection Info - informacje lokalne o połączeniu
Show Permissions - lista praw wszystkich typów użytkowników serwera TSa
Show IP Bans - lista banów na serwerze TSa


    Settings

Sound Input/Output Settings - ustawienia wyjścia i wejścia dźwięku
Key Options - ustawienia klawiatury
Options - pozostałe opcje


    Help

Read Manual - instrukcja obsługi
Visit our website - strona domowa TeamSpeaka
Visit our forum - forum TeamSpeaka
Read online F.A.Q. - pytania i odpowiedzi na temat TeamSpeaka
About - o programie


*Tekst został skopiowany ze strony P$O. Właścicielem jest P$O. Żadne zmiany nie będą dokonowane

Zwls jak zmiejszyc ping 1000ms margonem gildia kupców forum haszysz www.supernaruto.pun.pl